Nastavno na objavu Stožera civilne zaštite Općine Bilje od 2. srpnja 2020. godine, a uslijed pogoršane epidemiološke situacije sa bolesti COVID-19 na području Općine Bilje, društvo Vodoopsrkba d.o.o. Darda obavještava svoje cijenjene korisnike kako mobilno naplatno mjesto u prostorijama Općine Bilje ne će raditi u periodu od narednih 15 dana te ?e za korisnike ponovno biti otvoreno 22. srpnja
2020. godine.

Korisnike savjetujemo da račune plaćaju na naplatnim mjestima tvrtke Baranjska čistoća d.o.o. gdje je omogućeno plaćanje bez naknade ili da koriste alternativne načine plaćanja (mobilno/Internet bankarstvo, virman i sl.)